Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Budowa i przebudowa dróg w gminie Głogów Małopolski. Co zostanie zrobione?

Zdjęcie ilustracyjne

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI. Ogłoszono przetarg na budowę i przebudowę dróg w gminie Głogów Małopolski w ramach rządowego programu „Funduszu dróg samorządowych”. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg w gminie Głogów Małopolski. Postępowanie prowadzone z podziałem na III części.

Część I – Budowa drogi gminnej Rudna Mała – Szeligówki w zakresie: budowa drogi wraz z poboczami; budowa rowów przydrożnych oraz przepustów pod drogą i zjazdami; zabezpieczenie istniejącej sieci elektrycznej, teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej; budowa zjazdów publicznych i indywidualnych; przebudowa drogi gminnej poprzez budowę skrzyżowania zwykłego z drogą gminną 108422R.

Część II – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przewrotne w zakresie: Przewrotne –Selwy: poszerzenie jezdni; wykonanie nowych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych; wykonanie kanalizacji deszczowej; wykonanie chodnika jednostronnego; wykonanie poboczy z kruszywa łamanego; budowa progu zwalniającego. Przewrotne –Północ: poszerzenie jezdni; wykonanie nowych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych; wykonanie poboczy z kruszywa łamanego; przebudowa istniejących przepustów pod koroną drogi.

Część III – Budowa dróg na os. NIWA w Głogowie Małopolskim: 132033R (ul. Myśliwska), 132032R (ul. Edukacji Narodowej), ul. Matejki, ul. Poniatowskiego, ul. Różana w zakresie: wykonanie kanalizacji deszczowej; wykonanie podbudowy drogi; wykonanie nawierzchni bitumicznej; wykonanie chodników.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. , 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1, sekretariat  pok. nr 4, w terminie do dnia 08.11.2019 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: „Przetargi” na stronie BIP- poinformowała Gmina Głogów Małopolski.

źródło: glogow-mlp.pl