Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Wzrasta liczba osób starszych na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu zwiększa się różnica między liczbą osób w wieku poprodukcyjnym, a liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym. Liczba mężczyzn w wieku 65 lat i więcej oraz kobiet w wieku 60 lat i więcej wzrasta, natomiast grupa osób poniżej 18 roku życia maleje.

Na koniec czerwca 2018 roku na Podkarpaciu liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli od 0 do 17 roku życia, wynosiła 388,3 tys. osób. Z kolei grupa osób w wieku produkcyjnym ( 18- 59 lat kobiety i 18-64 lata mężczyźni) liczyła 1324,1 tys. Osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej kobiety i 65 lat i więcej mężczyźni) było 416,3 tys. Tym samym osób w wieku poprodukcyjnym było o 28,0 tys. więcej niż w wieku przedprodukcyjnym.Warto zaznaczyć, że jeszcze na koniec czerwca 2015 roku, osób w wieku poprodukcyjnym było o 15,7 tys. mniej niż osób w wieku przedprodukcyjnym.

Na koniec pierwszego półrocza w województwie podkarpackim najliczniejszą grupą wiekową  w przedziałach pięcioletnich była grupa 30-34 lata – 171,7 tys. osób.

W końcu czerwca 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku grupa w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 1,8 tys. osób, grupa w wieku produkcyjnym zmalała o 9,0 tys. osob, natomiast grupa w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 11,9 tys. osób.

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie