Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Rada Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczęła swoją działalność. Znamy jej skład!

Fot. UR

11 marca 2019 roku swoją działalność zainaugurowała Rada Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rada Uczelni to kolegialny organ opiniodawczy Uniwersytetu. Kadencja pierwszej Rady potrwa do 31 grudnia 2020.

Zgodnie z przepisami uchwalonej 3 lipca 2018 r. ”Konstytucji dla Nauki” wszystkie szkoły wyższe w Polsce muszą powołać do życia Radę Uczelni. Uniwersytet Rzeszowski uchwałą Senatu z 28 lutego 2019 r. powołał do życia pierwszą Radę Uczelni.

W jej skład, zgodnie z ustawowymi wymogami, weszli:

  1. Małgorzata Kucharska (członek spoza UR) – Prezes Podkarpackiego Klubu Biznesu.
  2. Marek Ruchała – (członek spoza UR) – Dyrektor oddziału Sanofi Polska.
  3. Wit Karol Wojtowicz – (członek spoza UR) – Dyrektor Muzeum Zamek w Łańcucie.
  4. dr hab. Józef Kierski, prof. UR (członek z UR).
  5. prof. dr hab. Jolanta Pasterska (członek z UR).
  6. dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. UR (członek z UR).
  7. Kamila Sikorska – Przewodnicząca Samorządu Studentów UR (członek z mocy ustawy).

Decyzją Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Przewodniczącym Rady Uczelni I kadencji został Wit Karol Wojtowicz.

„Bardzo cieszy  nas, że tak znakomici przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki zgodzili się wspierać Uniwersytet Rzeszowski. Jestem przekonany, że dzięki ich pomocy i zaangażowaniu nasz Uniwersytet będzie z powodzeniem realizował swoją ważną nie tylko dla Podkarpacia misję” – mówi Rektor UR – prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Do zadań Rady UR należą w szczególności:

– opiniowanie projektu strategii UR,

– opiniowanie statutu,

– monitorowanie gospodarki finansowej,

– monitorowanie zarządzania uczelnią,

– wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat).

„Obowiązki Rady Uczelni są bardzo ważne. Tym bardziej cieszę się, że właśnie Ci ludzie będą je wykonywać” dodaje prof. Czopek.

(ip)