Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Na Podkarpaciu wzrosła liczba przedsiębiorstw niefinansowych

Na Podkarpaciu wzrosła liczba przedsiębiorstw niefinansowych. Wzrosły również przychody ogółem przedsiębiorstw. Jednak pod względem ich liczby w przeliczeniu na 1000 ludności, Podkarpacie ciągle zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród województw.

W 2017 roku na Podkarpaciu funkcjonowało 84,5 tys. przedsiębiorstw niefinansowych. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców było to 39,7 przedsiębiorstw, co plasowało Podkarpacie wraz z województwem warmińsko-mazurskim na ostatnim miejscu wśród województw. Największe nasycenie przedsiębiorstwami występowało w województwie mazowieckim – 73,5 przedsiębiorstwa na 1000 mieszkańców.

W przedsiębiorstwach niefinansowych na Podkarpaciu pracowało na koniec 2017 roku 389,9 tys. osób. Przeciętnie pobierali oni miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 3569 tys. zł (15. miejsce wśród województw).

Przychody ogółem przedsiębiorstw niefinansowych na Podkarpaciu w 2017 roku wyniosły 156,0 mld zł. Na jedno przedsiębiorstwo było to 1,8 mln zł. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe zamknęły się kwotą 5,7 mld zł.

W 2017 roku liczba przedsiębiorstw niefinansowych na podkarpaciu w porównaniu z 2016 rokiem wzrosła o 4,2 tys. jednostek. Nastąpiły również zmiany w samej strukturze przedsiębiorstw. Zmniejszyła się ich liczba w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 934 podmioty), a zwiększyła w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1031 jednostek). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 202 zł. Przychody ogółem przedsiębiorstw niefinansowych były w tym okresie wyższe o 13,4 mld zł.

Przedsiębiorstwa niefinansowe to jednostki prowadzące działalność gospodarczą z wyłączeniem jednostek należących do sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), sekcji K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa) i O (administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne).

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie