Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Krasne. Jaka wysokość środków na fundusz sołecki na 2019 rok?

KRASNE. W 2019  roku każde z sołectw na terenie gminy Krasne może w ramach funduszu sołeckiego wydatkować środki w kwocie 38.559,50 zł.

Warunkiem ich przyznania jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy Krasne, wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa ? czytamy w komunikacie wójta gminy.

Wniosek powinien zawierać:

– wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla sołectwa,

–  oszacowane koszty realizacji przedsięwzięć,

–  uzasadnienie.

Jednocześnie przypominam, że przedsięwzięcia objęte wnioskiem, w myśl ustawy o funduszu sołeckim muszą dotyczyć zadań własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołectwa mogą również realizować wspólne przedsięwzięcia. Jednak każde z sołectw zamierzających wspólnie je realizować odrębnie uchwala wniosek ? informuje Wilhelm Woźniak.

Wniosek taki należy złożyć w terminie do 30 września 2018 roku, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na 2019 rok.

Więcej informacji na stronie internetowej gminy Krasne.