Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Gospodarka na Podkarpaciu. Wzrosła liczba zatrudnionych!

W grudniu 2018 roku w większości sekcji podkarpackiej gospodarki w porównaniu z grudniem 2017 roku wystąpił progres. Zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła liczba zatrudnionych, stopa bezrobocia była niższa. W rolnictwie wzrósł skup żywca rzeźnego. Regres natomiast można było zauważyć w budownictwie.

1. Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 245,3 tys. osób. Zatrudnienie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca pozostało na niezmienionym poziomie, natomiast wzrosło o 3,1% w porównaniu z grudniem 2017 roku. W urzędach pracy zarejestrowanych było 82,9 tys. osób bezrobotnych.Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,8%. Było to o 0,8 p. proc. mniej niż w grudniu 2017 roku.

2. Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4232,71 zł i było o 7,1% wyższe niż w grudniu 2017 roku. Najwyższy wzrost wynagrodzeń odnotowano w sekcji handel;naprawa pojazdów samochodowych (o 11,7%). Natomiast najwyższy spadek odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 14,8%).

3. Przemysł
Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość 4002,4 mln zł i była o 6,0% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. Wzrost produkcji sprzedanej wystąpił w 18 działach przemysłu (na 31 występujących w województwie podkarpackim). Wydajność pracy na 1 zatrudnionego wyniosła 30,1 tys. zł i była o 2,6% wyższa niż w grudniu 2017 roku.

4. Budownictwo
Według wstępnych danych, w grudniu 2018 roku na Podkarpaciu oddano do użytkowania 1028 mieszkań. Było to o 5,0% więcej niż w tym samym okresie 2017 roku. Rozpoczęto budowę 449 mieszkań, o 25,9% mniej w porównaniu z grudniem 2017 roku. Od początku 2018 roku do końca grudnia oddano do użytkowania 7748 mieszkań, o 4,7% mniej niż w 2017 roku.

5. Rynek wewnętrzny
Sprzedaż detaliczna w grudniu była o 6,9% wyższa niż w 2017 roku. Wzrost wystąpił w większości grup sprzedających towary. Najwyższy wzrost zanotowano w sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 15,2%), a największy spadek w sprzedaży prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 4,2%). Sprzedaż hurtowa była o 1,8% wyższa niż w tym samym miesiącu 2017 roku.

6. Rolnictwo
Skup zbóż w okresie lipiec-grudzień 2018 roku wyniósł 84,1 tys. ton i był o 15,9% mniejszy niż w analogicznym okresie 2017 roku. Skup żywca rzeźnego w grudniu 2018 roku wyniósł 5,8 tys. ton i był z kolei o 10,9% wyższy niż w grudniu 2017 roku. Za 1 litr mleka w skupie płacono 1,32 zł, było to o 10,2% mniej w porównaniu z grudniem 2017 roku.

7. Ceny
Spośród produktów spożywczych, najwięcej zdrożały niektóre warzywa: marchew (o 66,9%), cebula (o 66,7%) oraz ziemniaki (o 33,9%), natomiast najbardziej potaniały jabłka (o 48,2%) i cytryny (o 9,9%). Cena oleju napędowego wzrosła o 11,2%, a benzyny silnikowej bezołowiowej 95-oktanowej o 2,7%.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie